XI Digital Outputs

  XI Digital Outputs cung cấp khả năng điều khiển và điều chỉnh các thiết bị và quy trình thông qua tín hiệu kỹ thuật số. Tích hợp dễ dàng và đáng tin cậy, giúp người dùng kiểm soát và điều chỉnh các thiết bị và quy trình trong quy trình sản xuất.

  Danh mục:
  .
  .
  .
  .