XI Analog Inputs

  XI Analog Inputs cung cấp khả năng thu thập và xử lý tín hiệu analog từ các cảm biến và thiết bị đo lường. Tích hợp dễ dàng và đáng tin cậy, giúp người dùng giám sát và điều khiển các yếu tố quan trọng trong quy trình sản xuất.

  Danh mục:
  .
  .
  .
  .