Vòng bi, Bạc đạn McGill

    Vòng bi, bạc đạn McGill  được thiết kế để giảm chi phí vận hành, liên tục cải tiến đáp ứng nhu cầu không ngừng mở rộng của các ngành công nghiệp.

    .
    .
    .
    .