Van điều khiển của hãng Motoyama: điều khiển chính xác vật liệu đa dạng tùy theo nhu cầu sử dụng.

Nhiều khách hàng đã tin tưởng sử dụng như Vedan, Lasuco, NSR, BSR, ...

Results 1 - 1 of 1

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114