Dong Yang Chain

Xích công nghiệp Dong Yang


NHÀ SẢN XUẤT : DONG YANG CHAINDONG YANG CHAIN

Nhà sản xuất xích công nghiệp Hàn Quốc, chuyên cung cấp các loại xích tải công nghiệp phi tiêu chuẩn thiết kế riêng cho từng ứng dụng cho các ngành công nghiệp như Mía Đường, Hóa Chất, Phân Bón

Dong Yang Chain - DYC
DONG YANG - DYC
Korea

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114