Khớp nối Rathi Tyre Flex

Khớp nối mềm TYRE-FLEX


NHÀ SẢN XUẤT : RATHIRATHI

Được sử dụng nhiều trong trong các ứng dụng có rung động nhiều, momen biến động không ổn định, shock, bơm pittong, máy nén khí...

T, TO
RATHI
India
154 kW/100rpm
  • Momen tối đa: 154 kW/100rpm.
  • Đường kính trục tối đa : 190 mm.

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114