flender_neupex

Khớp nối mềm N-Eupex


NHÀ SẢN XUẤT : FLENDERFLENDER

FLENDER N-EUPEX

N-EUPEX A

N-EUPEX B

N-EUPEX H

N-EUPEX
FLENDER
Germany

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114