LTG - 14 ounce cartridges

Falk Long Term Grease - Cartridge


NHÀ SẢN XUẤT : REGAL REXNORDREGAL REXNORD

Mỡ LTG của hãng Rexnord, dùng riêng cho ứng dụng khớp nối trục giúp tăng tuổi thọ khớp nối, khoãng cách lần tra mỡ tiếp theo dài hơn gấp 6 lần, giảm thời gian bảo trì, thời gian dừng máy, làm việc với điều kiện làm việc khắc nghiệt, nhiệt độ tối đa 250°F (121°C).

14 ounce cartridges
Rexnord
USA
121 oC (max)

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114