PD Flowmeter OvalPD Flowmeter Spiral

Đồng hồ lưu lượng PD FLOWMETER


NHÀ SẢN XUẤT : FLOTRONFLOTRON

- PD Flowmeter Là Flowmeter được sử dụng phổ biến.

Integral
Korea
DN25 - DN100

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114