Xích công nghiệp

Chuyên cung cấp các loại xích công nghiệp xuất xứ USA, Đức, Korea và India, ... tùy theo nhu cầu của khách hàng. Khách hàng tiêu biểu của chúng tôi như Nhà máy Đạm Phú Mỹ, nhà máy phân bón Việt Hàn; Nhà máy théo Posco

Results 1 - 2 of 2

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114