- Thiết kế của van điện từ mang đến kích thước tổng thể nhỏ gọn với hiệu suất thông lưu tương đối cao. Cuộn dây điện từ được thiết kế làm việc liên tục, với hộp đấu dây tích hợp hoặc đúc bằng epoxy. 

Results 1 - 2 of 2

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114