- Các giải pháp Phòng cháy chữa cháy đã được chứng minh trên toàn cầu của BERMAD mang lại độ tin cậy cao nhất trong suốt thời gian sử dụng lâu dài nhất.

- Van Bermad được thiết kế và sản xuất tuân thủ tối đa các Chứng chỉ, Tiêu chuẩn và Phê duyệt về Thủy lợi, Hệ thống cấp nước và Phòng cháy chữa cháy quốc tế nghiêm ngặt nhất nhằm cung cấp chức năng tốt nhất và sự hài lòng của khách hàng. 

- Bộ phận Kiểm soát Chất lượng của Bermad kiểm tra từng mặt hàng rời Bermad riêng lẻ hoặc kiểm tra theo lô mẫu để đảm bảo chất lượng cao nhất của tất cả các sản phẩm của mình.

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114