flow-check-img-st-66-98flow-check_st-61-98air_flow_st-64-98

Máy kiểm tra rò khí Draeger Flow Check


NHÀ SẢN XUẤT : DRAEGERDRAEGER

Thiết bị sinh khói điện tử (Draeger Flow Check) sử dụng để kiểm tra rò rĩ các hệ thống đường ống hơi (HVAC).

Thiết bị sẽ phát ra một làn khói mỏng nhẹ, tính chất tương tự không khí, không độc hại, qua đó giúp người sử dụng dễ dàng xác định được vị trí rò rĩ bằng mắt thường.

DRÄGER FLOW CHECK
Vietnam (Việt Nam)

Đặc điểm :

Nhiệt độ làm việc

0°C đến 40°C

Thời gian phát khói/lần

3 phút

Dung  lượng pin, thời gian sử dụng

7,2V – 1.4Ah - 20 phút

Kích thước

300 x 200 x 70 mm

Trọng lượng

500g

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114