tube-pump-accuro-img-d-19328-2009

Draeger-Tube Pump accuro - Bơm tay


NHÀ SẢN XUẤT : DRAEGERDRAEGER

_ Sử dụng dễ dàng bằng một tay.

_ Dùng chung với các ống đo khí, để phát hiện, đo nồng độ khí.

_ Lưu lượng 100ml/ lần bơm.

 

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114