calibration-gas-and-accessories-img-st-5080-2005

Bình khí chuẩn


NHÀ SẢN XUẤT : DRAEGERDRAEGER

Draeger cung cấp đầy đủ các loại chai khí chuẩn và các bộ chuẩn khác nhau cho các máy đo khí của hãng.

 

 

 

                               Tính năng:

  • Khí đạt chuẩn an toàn khi vận hành và phù hợp với tính năng của máy đo khí.
  • Bình chứa có thể tái sử dụng, nhỏ và nhẹ, dễ dàng mang vác trong môi trường làm việc.
  • Kích thước đa dạng, phù hợp với nhiều loại máy đo khí.

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114