Camera Phát Hiện Cháy Nổ

Camera nhiệt là hình ảnh nhiệt kết hợp với máy ảnh số. Nó đảm bảo thực hiện được nhiều công việc từ cứu hoả và môi trường chất độc hại theo chuẩn Class 1 Div 2 cho giám sát

Results 1 - 3 of 3

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114