Bình Khí Chuẩn

Để thiết bị phát hiện khí có thể đo được chính xác thì công tác hiệu chuẩn đầu dò nói riêng và thiết bị đo nói chung cần phải được làm định kỳ; thông thường là 6 tháng - 1 năm tùy theo điều kiện cụ thể; bình khí chuẩn là một thiết bị không thể thiếu để hiệu chuẩn các thiết bị đo khí này.

Chúng tôi có hàng sẵn trong kho hầu hết các loại khí chuẩn trên thị trường để phục vụ Quý khách hàng.

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114