hms02

HMS02


NHÀ SẢN XUẤT : BOSCH REXROTHBOSCH REXROTH

  • Driver điều khiển đơn trục (Single Axis)
  • Dải công suất: 5.5 kW ... 11 kW 
  • Dòng điện làm việc: 13.8 A ... 25 A
  • Dòng điện max: 28 A ... 54 A 
  • Điện áp DC Bus: 540 V ... 750 V 
  • Loại bảo vệ: IP20
HMS02
Bosch Rexroth
Germany

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114