• Nền tảng chung cho công suất từ 100W đến 4MW
  • Các loại khác nhau: bộ chuyển đổi nhỏ gọn, bộ biên đổi module/nguồn điện, bộ biến đổi một và hai trục, công nghệ phân bố ổ cứng miễn phí với động cơ tích hợp và gần các động cơ
  • Đa kết nối: đa giao thức dựa trên Ethernet (SERCOS, PROFINET IO, Ethernet/IP, EtherCAT, Powerlink), giao diện ProfiBus, CANopen, DeviceNet, Analog và Parallel
  • Intelligence: các chức năng firmware tiên tiến, logic chuyển động tích hợp và PLC với rất nhiều thư viện bao gồm các chức năng công nghệ sẵn sàng, lập trình tự do (IEC 61131-3), công nghệ an toàn tích hợp, v.v...

Bộ Chuyển Đổi Module
Results 1 - 2 of 2