Ống lót và trục tuyến tính từ Rexroth đã chứng minh được giá trị của chúng qua nhiều thập kỷ. Việc áp dụng chúng là không giới hạn. Sự đa dạng về mẫu mã, phiên bản và các thành phần vật liệu đã mở ra các ứng dụng vượt ra ngoài các lĩnh vực máy móc truyền thống, tạo ra các giải pháp mạnh mẽ cho các yêu cầu được đề ra, ví dụ như ngành công nghệ thực phẩm, chất bán dẫn và y tế.

Ống lót và trục tuyến tính của Bosch Rexroth đã tạo ra sự khác biệt bởi hiệu suất ấn tượng của chúng trong các điều kiện môi trường liên quan đến ô nhiễm nặng hoặc tải nhiệt cao. Chúng cũng nổi tiếng về tuổi thọ cao, độ chính xác và mức độ hiệu quả cao.

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114