Thiết bị thở

Thiết bị thở của hãng Draeger được tin dùng bởi nhiều khách hàng, đặt biệt các khách hàng trong lĩnh vực dầu khí và hóa dầu với yêu cầu độ an toàn cao sẵn sàng ứng biến sự cố xãy ra bất cứ lúc nào.

Ngoài ra chúng tôi cũng chuyên nạp khí cho các bình khí thở với chất lượng khí đảm bảo, thời gian nhanh chóng.

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114