Mặt nạ thở

Mặt nạ thở là thiết bị an toàn vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khõe của con người. Thiết kế mặt nạ không phù hợp dẫn đến khó sử dụng và giảm hiệu quả làm việc.

Chúng tôi chuyên cung cấp mặt nạ thở của hãng Draeger chuyên về các loại mặt nạ: Mặt nạ trùm kín mặt, Mặt nạ trùm nữa mặt, Hộp lọc dùng cho mặt nạ, ...

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114