VAN XẢ KHẨN CẤP KSEVK

Van xả khẩn cấp KSEVK


NHÀ SẢN XUẤT : KSPCKSPC

Hoạt động thông hơi:

Lỗ thông hơi khẩn cấp KSEVK cung cấp giảm áp chân không.
Khi áp suất quá mức tích tụ trong bể chứa, lỗ thông hơi khẩn cấp sê-ri KSEVK bắt đầu mở ở áp suất định sẵn làm giảm áp suất.

KSEVK
KSPC
-
400, 450, 500 và 600mm

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114