ĐĨA NỔ KSPC

Đĩa nổ KSPC


NHÀ SẢN XUẤT : KSPCKSPC

Đĩa nổ và Bảng điều khiển

  • Các tình huống yêu cầu một đĩa Rupture
  • Trong trường hợp có bất kỳ lo ngại nào về việc áp suất tăng đột ngột không thể chịu đựng được bằng van an toàn kiểu lò xo.
  • Trong trường hợp có bất kỳ lo ngại nào về việc đồ đạc được tạo ra bởi trạng thái vận hành có thể làm hỏng chức năng vận hành của các vật liệu an toàn khác do áp lực quá mức.
  • Trong trường hợp rò rỉ dầu dự trữ trong bể từ thiết bị an toàn không được phép trong khi vận hành.
  • Trong trường hợp cần phải có một thiết bị bảo vệ để chuẩn bị cho một thùng chứa và đường ống dự trữ hoặc sản xuất dầu có tính chất ăn mòn mạnh.
  • Trong trường hợp xử lý hoặc dự trữ vật liệu có khả năng trải qua phản ứng tổng hợp.
  • Trong trường hợp có khả năng nhiệt độ quá cao hoặc thấp trong môi trường vận hành có thể ức chế hoạt động của van an toàn.
KSPC
-

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114