R911344558 HCS01.1E-W0003-A-02-A-CC-EC-PB-L4-NN-FW

R911344558 HCS01.1E-W0003-A-02-A-CC-EC-PB-L4-NN-FW


NHÀ SẢN XUẤT : BOSCH REXROTHBOSCH REXROTH

HCS01.1E-W0003-A-02-A-CC-EC-PB-L4-NN-FW
IndraDrive compact converter
BOSCH REXROTH DRIVES SERVO DRIVES HCS

Kho hàng: 3 sản phẩm
Germany
R911344558