Van điều khiển dạng van bướm

  • Giá thành thấp do cấu tạo đơn giản
  • Hai chức năng: ON/OFF valve và Control Valve

Xem thêm