Van điều khiển dạng van góc

  • Góc 90o giúp dòng chảy mượt hơn
  • Dùng lắp theo phương đứng