Van bi Hisaka đầy đủ các chủng loại, thời gian giao hàng nhanh chóng.

Xuất xứ Nhật Bản, được nhiều khách hàng ở Việt Nam sử dụng; đặt biệt các nhà máy của Nhật