Nổi tiếng với sản phẩm khớp nối trục, hộp giảm tốc,... được sát nhập với tập đoàn Rexnord và trở thành thương hiệu của Rexnord.

Tải trọng nặng, điều kiện làm việc khắc nghiệt là nơi sản phẩm Falk phát huy thế mạnh của mình