Weir Type Diaphragm Valve: 400 series

Manually Operated Valve 400 ModelPneumatically Operated ON/OFF Valve PO1400 ModelElectrically Operated Valve MS4400 Model

Nhà Sản Xuất : NDVNDV

Thông số kỹ thuật

15 - 300

Van màng NDV với cấu tạo đơn giản, vật liệu màng van phong phú đáp ứng tùy loại môi chất cụ thể; dễ dàng bảo trì thay thế. Có thể vận hàng bằng tay, điện hoặc khí nén; với nhiều cấu hình khác nhau. Chi tiết hơn xin vui lòng tải catalog bên dưới.

Thông số kỹ thuật

15 - 300
Nhà Sản Xuất : NDVNDV
Vật liệu body: CI, CS, SS, Bronze Vật liệu màng: NR, CR, IIR, NBR, EPDM, Điều khiển tay hoặc động cơ