Autogard Torque Limiter Series 200

Autogard Torque Limiter Series 200


NHÀ SẢN XUẤT : REXNORDREXNORD

  • Thiết kế đơn giản, giá thành thấp
  • Có thể tự động về vị trí cũ hoặc bằng tay
  • Momen lớn nhất 75,000 in-lbs
  • Đường kính trục cho phép lên đến 4-inch
Series 200
Rexnord Autogard
USA
75,000 in-lbs
  • Thiết kế đơn giản, giá thành thấp
  • Có thể tự động về vị trí cũ hoặc bằng tay
  • Momen lớn nhất 75,000 in-lbs
  • Đường kính trục cho phép lên đến 4-inch