aerotest-simultan-hp-img-st-1179-2008aerotest_st-355-2008aerotest_st-7051-2008

Draeger Aerotest® Simultan HP


NHÀ SẢN XUẤT : DRAEGERDRAEGER

Dräger Aerotest® Simultan HP là thiết bị chuyên được dùng để kiểm tra chất lượng khí ở áp suất cao (khí nén) theo tiêu chuẩn EN 12 021.

_ Giúp kiểm tra nồng độ các loại khí như: CO, CO2, hơi nước, dầu trong khí nén.

 

_ Có thể kiểm tra từng loại khí hoặc kết hợp kiểm tra cùng 1 lúc nhiều loại khí.

 

Đặc điểm :

  • Kiểm tra chính xác nồng độ các loại khí như: CO, CO2, hơi nước, dầu trong khí nén.
  • Có thể kiểm tra từng loại hoặc kết hợp kiểm tra 1 lúc nhiều loại khí.
  • Sử dụng đơn giản, cho kết quả đo nhanh chóng.
  • Các thiết bị được đựng trong vali chuyên biệt giúp bảo quản tốt, luôn sẵn sàng để sử dụng.

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114