Khớp nối mềm Jaw Flex (Rathi)

rrj_typerathi_2rathi_3
Nhà Sản Xuất : RathiRathi

Thông số kỹ thuật

RFC
7, 9, 11, 13,15, 18, 23, 28, 28A
Max 33kW/100rpm

_ Sử dụng spider.

_ Momen tối đa : 33kW/100rpm.

_ Đường kính trục tối đa : 100 mm.