Type RRSType RRS

Khớp nối mềm JAWFLEX


NHÀ SẢN XUẤT : RATHIRATHI

Với lớp bọc độc đáo xung quanh element, Khớp nối dạng Snap wrap - thuôc dòng Jawflex này của RATHI sẽ làm giảm đáng kể việc tháo dỡ thiết bị khi kiểm tra hoặc bảo trì, cũng như giảm cả thời gian ngừng máy không cần thiết.

L, SW, RRS, HR
  • Sử dụng spider hoặc Snap wrap hoặc cushions.
  • Model : L, SW, RRS, HR.
  • Đường kính trục tối đa : 500 mm.
  • Công suất tối đa : 4100 kW/100 rpm.