EP SERIES

Rossi Planetary Gear Motor

Nhà Sản Xuất : RossiRossi

Thông số kỹ thuật

EP Series
20 sizes
3,55...3550
0,18...90kW
1600...710000 Nm
  • Dạng bánh răng hành tinh.
  • Kiểu đồng tâm và trục vuông góc.
  • 20 sizes (001...710)
  • Công suất 0,18...90kW
  • Momen 1600...710000 Nm
  • Tỷ số truyền :
    • Đồng tâm (inline) : 3,55...3550
    • Vuông góc : 9...2240.

Thông số kỹ thuật

EP Series
20 sizes
3,55...3550
0,18...90kW
1600...710000 Nm
Nhà Sản Xuất : RossiRossi