Cảm biến tự xúc tác

cam-bien-khi-chay-no-kieu-xuc-tac-isc

Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger

Sử dụng đo các khí cháy nổ theo 2 thang đo: %LEL và %Vol CH4. Loại sensor kinh tế này thích hợp cho các ứng dụng đo khí cháy nổ thông thường.

Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger