RMA - Medium Duty (ASME)

RMA - Medium Duty (ASME)


NHÀ SẢN XUẤT : RICHTERRICHTER

  • Bơm lót dẫn động từ (zero leakage)
  • Dạng motor rời hoặc mô tơ mặt bích
  • Bạc lót sử dụng SafeGline Plus giúp bảo vệ khi chay khô trong khoảng thời gian cho phép (tuỳ chọn)
  • Vật liệu lót: PFA/ PTFE
  • Vật liệu vỏ bơm: EN-JS 1049 / ASTM A 395
  • Mặt bích kết nối: ASME
  • Nhiệt độ làm việc: -30 °C to +150 °C (-20 °F to +300 °F)
  • Chứng chỉ: Certifications - 2006/42/EC Machinery Directive, 2014/34/EU Equipment explosive atmosphere
RMA
Richter
Germany
lên đến 250 m3/hr
lên đến 110 m
-30 oC đến 150 oC