10

X-zone 5000 com


NHÀ SẢN XUẤT : DRAEGERDRAEGER

Dùng để hỗ trợ cho hệ thống Draeger X-zone 5x00 với thiết bị nhận biết khí Draeger X-am 5x00. Nó hỗ trợ kết nối không dây và truyền tín hiệu về trung tâm cho người sử dụng thông qua báo cáo, địa chỉ email, hay website. Tín hiệu của 1 nhóm X zone sẽ được đưa về trung tâm.

X-zone 5000 com