Workstar series Flexothane Workstar PVC

workstar-flexothane-pvc-img-st-4814-2005
Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger

Bảo vệ tối ưu trong hai phiên bản. Bộ quần áo bảo vệ hoá học Workstar cho phép làm việc an toàn với dầu, xăng, sơn và acid ở mức độ nhẹ.