Workstar series Flexothane Workstar PVC

Workstar series Flexothane Workstar PVC


NHÀ SẢN XUẤT : DRAEGERDRAEGER

Bảo vệ tối ưu trong hai phiên bản. Bộ quần áo bảo vệ hoá học Workstar cho phép làm việc an toàn với dầu, xăng, sơn và acid ở mức độ nhẹ.