PAS Lite

Thiết bị thở PAS Lite

Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger

Thiết bị thở cá nhân đạt tiêu chuẩn EN 137 loại 2. Thích hợp dùng cho các ngành công nghiệp, PCCC cơ sở.

Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger