PAS Lite

asdasd
Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger

Thiết bị thở cá nhân đạt tiêu chuẩn EN 137 loại 2. Thích hợp dùng cho các ngành công nghiệp, PCCC cơ sở.