PAS Airpack

PAS Airpack


NHÀ SẢN XUẤT : DRAEGERDRAEGER

Thiết bị thở dùng đường ống sử dụng trong thời gian dài, thích hợp với các công việc tại những nơi kín, có không gian chật hẹp. Thiết bị có thể hoạt động với 2 bình khí lớn 50l hoặc 2 đến 4 bình khí thở thông thường.

country_Afghanistan_1