Draeger UCF 9000

UCF 9000

Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger

Thông số kỹ thuật

UCF 9000

Camera nhiệt là hình ảnh nhiệt kết hợp với máy ảnh số. Nó đảm bảo thực hiện được nhiều công việc từ cứu hoả và môi trường chất độc hại theo chuẩn Class 1 Div 2 cho giám sát.

Thông số kỹ thuật

UCF 9000
Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger