Draeger UCF 7000

ucf7000
Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger

Thông số kỹ thuật

UCF 7000

Dễ dàng cầm tay được hỗ trợ tối ưu hoá hiển thị hình ảnh từ camera sử dụng trong môi trường tăng an toàn (UL Class 1 Division 2) và ở mức cao nhất cho an toàn và tin cậy cho những nơi dễ dàng xảy ra nổ trong điều kiện thường.