Draeger PSS 5000

Draeger PSS 5000


NHÀ SẢN XUẤT : DRAEGERDRAEGER

Thiết bị thở chuyên dụng cho lính chữa cháy với tính năng linh hoạt và khả năng tích hợp thiết bị kiểm soát và cảnh báo điện tử.