Draeger MS-COM

c-c440-ms-com-img-d-31794-2015
Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger

Thông số kỹ thuật

MS-COM

Gồm cả đeo cổ và đặt dưới nón kết hợp với C-C5000 theo chuẩn stereo và truyền tín hiệu cho các thiết bị bộ đàm