Dräger CPS 7800

cps7800

Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger

Thông số kỹ thuật

CPS 7800

Quần áo chống hoá chất dùng cho công nghiệp, có thể đeo mặt nạ và bình thở bên ngoài. Quần áo dạng kín khí, có thể chống được các chât  độc như Clo.

Thông số kỹ thuật

CPS 7800
Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger