cps7800

Dräger CPS 7800


NHÀ SẢN XUẤT : DRAEGERDRAEGER

Quần áo chống hoá chất dùng cho công nghiệp, có thể đeo mặt nạ và bình thở bên ngoài. Quần áo dạng kín khí, có thể chống được các chât  độc như Clo.