Draeger Bodyguard 7000

bodyguard_7000

Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger

Thông số kỹ thuật

Bodyguard 7000

Loại đồng hồ điện tử hiện thị áp suất kết hợp với bộ phận báo động khi người dùng bị ngất, tự động tính toán thời gian sử dụng bình khí, hiển thị nhiệt độ.

Thông số kỹ thuật

Bodyguard 7000
Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger