bodyguard_7000

Draeger Bodyguard 7000


NHÀ SẢN XUẤT : DRAEGERDRAEGER

Loại đồng hồ điện tử hiện thị áp suất kết hợp với bộ phận báo động khi người dùng bị ngất, tự động tính toán thời gian sử dụng bình khí, hiển thị nhiệt độ.

Bodyguard 7000