Draeger Bodyguard 1500

bodyguard1500
Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger

Thông số kỹ thuật

Bodyguard 1500

Là thiết bị không dây tự động cho hệ thống PASS nó được tăng cường khả năng an toàn khi đeo trong môi trường có khả năng gây nổ. Hệ thống được hoạt động để báo cho các đồng nghiệp biết bằng âm thanh hoặc ánh sáng theo phương thức truyền không dây kết nối với áp kế trên thiết bị của PASS.