Dräger SPC 3800

spc-3800

Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger

Thông số kỹ thuật

SPC 3800

Bảo vệ từ đầu đến chân. Bộ quần áo chống văng bắn hoá chất, ngăn ngừa tiếp xúc với hoá chất rắn và chất lỏng được sử dụng trong các ngành công nghiệp và vận chuyển dầu hoặc bồn chứa hoá chất.

Thông số kỹ thuật

SPC 3800
Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger