Dräger Panorama Nova Dive

draeger_vgm
Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger

Mặt nạ lặn trùm kín mặt với 5 đầu để kết nối với các thiết bị ngoài.